Uspešen zaključek poletne šole programiranja Healthy Bytes

Uspešno smo zaključili tritedensko šolo, v kateri so študentje povezovali “zdrave pametne” naprave s standardiziranim elektronskim zdravstvenim kartonom.

Študentje so programirali rešitve za zadnje, v svetovnem merilu najbolj »vroče« naprave, kot so Google očala, Oculus Rift, iBeacons, osebni zdravstveni pripomočki, in druge. Vse te naprave so povezali z našo Think!EHR platformo, s katero zdravstvene podatke v elektronskih zdravstvenih kartonih vodijo že v Sloveniji, Rusiji, na Norveškem, Švedskem, v Angliji, Braziliji in drugod.

Lotili so se treh nalog: avdiovizualizaciji vitalnih znakov, uporabe lokacijske informacije v bolnišnici, ter poligrafa. Pri avdiovizualizaciji so zajeli signal s senzorja dihanja in srčnega utripa, ga analizirali, nato pa so obdelani signal predstavili z zvočnim posnetkom znanega glasu Dartha Vaderja iz Vojne zvezd ter okrasili z srčnim utripom. Pri zbiranju lokacijske informacije so z uporabo tehnologije iBeacon in mobilnim telefonom prikazali zaznavanje prisotnosti posameznega pacienta ter ga postavili v čakalno vrsto, s čimer so zdravniku omogočali takojšen prikaz elektronskega zdravstvenega kartona izbranega pacienta. Pri izdelavi poligrafa pa so meritev telesne temperature in električne prevodnosti kože opravili pod različnimi pogoji avdiovizualne stimulacije.

Študentje in mentorji so ocenili, da je bila šola zelo koristna za vse udeležene. Študentje so spoznavali, kako dejansko poteka delo programerja v podjetju, ki svoje storitve prodaja po celem svetu, mentorji pa so skozi sodelovanje v programu spoznali možne nove sodelavce, kako svoje znanje čim bolj učinkovito prenesti na novince in kako pripomoči k uspešnemu ekipnemu delu.

About

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...